Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dossier: eerste schooldag in West-Vlaanderen

Dossier: eerste schooldag in West-Vlaanderen

Nieuws
03/09/2018

In het basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen zijn er bijna 200.000 leerlingen. In alle onderwijsdiensten zijn er 28.410 mensen tewerkgesteld.

Aantal leerlingen

       
 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Gewoon kleuteronderwijs

43.459

43.330

42.763

42.131

Gewoon lager onderwijs

67.962

69.639

70.948

71.886

Buitengewoon kleuteronderwijs

383

353

337

340

Buitengewoon lager onderwijs

5.257

4.930

4.786

4.648

Voltijds gewoon secundair onderwijs

75.180

74.443

73.727

73.670

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

1.632

1.662

1.688

1.640

Buitengewoon secundair onderwijs

3.959

3.891

3.844

3.924

Eindtotaal

197.832

198.248

198.093

198.239

Op 1 september gaan er ook een aantal nieuwe maatregelen van kracht. Alle directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook die van scholen met een klein aantal leerlingen, worden voortaan betaald aan de hoogste salarisschaal. Daarnaast krijgen directeurs minder lesopdrachten.

Drie nieuwe scholen

Op 1 september krijgen 476 basisscholen en 206 scholen voor secundair onderwijs financiële steun of worden de gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Er zijn ook drie nieuwe scholen. Twee daarvan hebben nog geen erkenning, maar hebben die wel al aangevraagd.De inspectie zal in september langsgaan. De derde nieuwe school is een afsplitsing van een bestaande school en die heeft dus al een erkenning.

In het basisonderwijs in West-Vlaanderen zijn er 25 methodescholen:

• 16 Freinetscholen waaronder de nieuwe school in Gits

• 7 leefscholen

• 2 Steinerscholen

Lees verder onder de foto.

Kleinste scholen in West-Vlaanderen

De kleinste basisschool in West-Vlaanderen in het gewoon onderwijs is de Vrije Kleuterschool in Veurne met 13 leerlingen. In het buitengewoon onderwijs is dat dan de VBS voor Buitengewoon Onderwijs – Heuvelzicht in Klerken met 23 leerlingen.

In het secundair onderwijs is dat dan voor het gewoon onderwijs de Koninklijke Werk IBIS in Bredene met 27 leerlingen. Voor het buitengewoon onderwijs is dat dan BuSO Spermalie Secundaire school in Brugge met 42 leerlingen.

Scholenbouw

Bovenop de geselecteerde scholen in de eerste ronde krijgen er nu nog eens 18 West-Vlaamse scholen jaarlijks 2,3 miljoen euro om hun capaciteit uit te breiden of gebouwen te vernieuwen. 13 West-Vlaamse scholen krijgen in totaal 2 miljoen euro voor het delen van hun schoolsportinfrastructuur.

Lees verder onder de foto.

Populairste studierichtingen

De populairste studierichting in West-Vlaanderen is Wetenschappen-wiskunde met 2502 leerlingen. Daarna volgen Economie-moderne talen en Sociale en technische wetenschappen. De minst populaire is Gezondheids- en welzijnswetenschappen met 506 leerlingen.

Studierichting

Aantal leerlingen

Wetenschappen-wiskunde

2.502

Economie-moderne talen

1.753

Sociale en technische wetenschappen

1.619

Humane wetenschappen

1.435

Verzorging

1.266

Handel

818

Lichamelijke opvoeding en sport

619

Latijn-wiskunde

604

Houtbewerking

569

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

506

Eindtotaal

11.691

In West-Vlaanderen bieden 34 scholen bepaalde vakken aan in een andere taal, dat zijn er 7 meer dan vorig schooljaar. Zo wordt bijvoorbeeld geschiedenis gegeven in het Engels of aardrijkskunde in het Frans.

Onze provincie zet ook sterk in op duaal leren. Van de 187 scholen die het aanbieden, komen er 42 uit West-Vlaanderen.

 

Scholen in West-Vlaanderen

Scholen in Vlaanderen

GO!

14

51

KOV

24

88

OVSG

0

22

POV

1

15

Syntra

3

11

Totaal

42

187

Klimaatprojecten en onbetaalde facturen

In West-Vlaanderen krijgen twee innovatieve klimaat proefprojecten subsidies om energiewinsten te boeken in een school gekoppeld aan een educatief lessenpakket.

Daarnaast doen in West-Vlaanderen 7 scholen mee aan het project Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen. Ze worden een jaar lang begeleid rond armoede en kostenbeheersing. Op die manier worden de onbetaalde schoolfacturen beperkt.

Cijfers: kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits

 

Auteurs: 
Simon Dekaezemaker