Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Diksmuide dagvaardt afvalverwerkend bedrijf voor geurhinder

Diksmuide dagvaardt afvalverwerkend bedrijf voor geurhinder

Nieuws
28/01/2022

Niet enkel bedrijven op het industriegebied Heernisse, maar ook mensen in de buurt hebben last van geurhinder. Op 19 januari werd bij bvba Compovit Pro een vaststelling gedaan door een ambtenaar van de stad, vergezeld van twee inspecteurs van de lokale politie. Ze stelden aanzienlijke geurhinder vast in de Polderstraat, de Kleine Dries, alsook langs de Woumenweg.

Juridische stappen

Het bleek dat twee poorten achteraan het bedrijf, de reine en de onreine zones, helemaal openstonden. Volgens de stad is het duidelijk dat de poorten niet automatisch sluiten als vrachtwagens op en af rijden. Een van beide poorten was defect, maar dat werd, zoals de milieureglementering het vereist, niet gemeld.

Het college van burgemeester en schepenen onderneemt juridische stappen. Burgemeester Lies Laridon: “Na juridisch advies heeft het schepencollege van de stad Diksmuide beslist om een dagvaarding in te leiden op grond van de Milieustakingswet. Naast de staking van de activiteiten kan de rechter ook geurbeperkende maatregelen opleggen. Het college van burgemeester en schepenen beoogt hiermee een oplossing op lange termijn voor alle personen die ernstige overlast ondervinden door de geurhinder.”

Auteurs: 
Redactie