Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Deputatie zet licht op groen voor windmolens Electrabel

Deputatie zet licht op groen voor windmolens Electrabel

Nieuws
19/03/2018

Daarnaast worden enkele bijkomende toezeggingen van Electrabel met betrekking tot het bestaande windmolenpark in Harelbeke/Zwevegem formeel verankerd in de milieuvergunningsvoorwaarden.

Bekaert & Devamix

De windmolens komen op het grondgebied van de bedrijven Bekaert en Devamix. De bedrijven participeren ook in dit project: de opgewekte stroom is voornamelijk voor hen bedoeld. Het windmolenpark komt op 350 m van het dichtstbijzijnde woongebied. Iets verderop bevinden zich nog 2 windmolenparken: drie windturbines in het industriepark Harelbeke/Zwevegem en vier windturbines in het industriepark Evolis. De deputatie is van oordeel dat omwille van die industriële omgeving en de reeds aanwezige windturbines de landschappelijke impact van de aanvraag beperkt is.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden zowel in Harelbeke als in Zwevegem veel bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Zwevegem bracht een negatief advies uit, het advies van de stad Harelbeke was positief, maar kritisch. Bij de aanvraag toonde Electrabel aan dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden.  Tijdens de bespreking van het dossier werd ook uitgebreid stilgestaan bij het bestaande windmolenpark in Harelbeke/Zwevegem. Electrabel zal bovendien een aantal ingrepen doen zodat de slagschaduw en geluidsproductie verminderd worden. De bestaande windturbines werden vergund in 2010 volgens de toenmalig gehanteerde normen. Dit impliceerde een slagschaduwnorm van maximum 30 uur per jaar. Om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk in te perken heeft Electrabel beslist om de periode van slagschaduw voor de woningen te beperken tot 8 uur per jaar en 30 minuten per dag. Daarnaast stelde Electrabel vast dat het mogelijk is om de geluidsproductie van de vroeger vergunde windturbines te veminderen via kleine tandjes die op de wieken. Electrabel zal de bestaande drie windturbines in Zwevegem en Harelbeke uitrusten met deze techniek.

Auteurs: