Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Deputatie geeft groen licht voor windmolenpark Lissewege

Deputatie geeft groen licht voor windmolenpark Lissewege

Nieuws
28/05/2018

De deputatie vindt dat de windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit gebied.  Dat staat in tegenstelling tot het negatief advies van de stad Brugge die de aantasting van de open ruimte niet aanvaardbaar vindt. Maar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie adviseert positief en verwijst daarvoor naar de ligging, namelijk ten noorden van de A11 en ten westen van het Boudewijnkanaal, de industriezones Herdersbrug en Blauwe Toren en de Zeelaan (N31). De windturbines worden gebundeld met de Stevin-hoogspanningsinfrastructuur en staan in lijnopstelling parallel met de spoorweg Blankenberge/Brugge. In de nabijheid is ook een nieuw voetbalstadion gepland.

Openbaar onderzoek en adviezen

Tijdens het openbaar onderzoek werden 13 bezwaren ingediend. Uit het gunstige advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden. Daarnaast is er ook een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor wat betreft de impact op het vogelrichtlijngebied in de omgeving en van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor wat betreft de hinder- en veiligheidsaspecten.

Auteurs: