Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Dement in beroep tegen sloopvergunning villa

Dement in beroep tegen sloopvergunning villa

Nieuws
11/02/2019

Het was de stad die de vergunning begin dit jaar afleverde, maar dat zint Dement helemaal niet. Al jaren ijvert Dement Oostende voor het behoud van het erfgoedpand. De villa is opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Onroerend Erfgoed. Het gaat om een burgerhuis in neorococo-stijl dat een beeldbepalende functie in de stad vervult. Het pand kan uitzonderlijk gesloopt worden indien de vervangingsbouw minstens even kwaliteitsvol is. "Hetgeen hier geenszins het geval is", zegt Dement. Volgens de actiegroep is zer sprake van een banaal appartementsgebouw dat voor visuele hinder zal zorgen. "De vergunning houdt evenmin rekening met het negatieve advies van de commissie A.be die een minimale binnenhoogte op de gelijkvloerse verdieping had geadviseerd om de verweving in het straatbeeld te behouden. Tenslotte, laat de vergunning onbegrijpelijkerwijze de precieze invulling van binnenhoogtes en –afmetingen over aan de wil van de bouwheer zelf.

Groen

Dement is uitermate verbaasd dat de partij Groen, die voorheen vanuit de oppositie steeds gepleit heeft voor een beter erfgoedbeleid en vroeger zelf actie heeft gevoerd voor het behoud van deze villa, als eerste beleidsdaad de sloop ervan goedkeurt.

Auteurs: