Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Delvoye vrijgesproken voor inbreuken op kasteeldomein

Delvoye vrijgesproken voor inbreuken op kasteeldomein

Nieuws
14/11/2017

Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. "De tunnelvisie van het Agentschap voor Natuur en Bos zorgde ervoor dat de pv's niet beantwoordden aan de realiteit en niet als bewijs kunnen gelden", oordeelde de rechtbank. De 52-jarige Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter. Omdat het kasteel een beschermd monument is, ging het ook om inbreuken op het decreet ter bescherming van de monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Onmogelijke houding

Volgens zijn advocaat August Blomme werd Delvoye al 9 jaar geconfronteerd met de onmogelijke houding van verschillende diensten. "Het hof van beroep heeft gezegd dat er sprake is van machtsoverschrijding. Het is een hetze geweest. Met slechte bedoelingen heeft men een goed project willen kelderen en men is erin geslaagd. Delvoye heeft het domein op vlak van de natuur juist verbeterd. De gracht was sinds 1952 niet meer gekuist."

Medepleiter Walter Van Steenbrugge wees met de vinger naar het Agentschap voor Natuur en Bos. "Het domein was daarvoor in handen van Natuur en Bos. Hun speeltuin werd hen afgenomen en ze zijn Delvoye gaan pesten op een onvoorstelbare manier", stelde de advocaat tijdens de behandeling van de zaak.

De correctionele rechtbank sprak Delvoye dinsdag vrij over de hele lijn. "Er zijn objectieve redenen dat bij de beklaagde de gewettigde vrees is ontstaan dat de inspectiediensten Natuur en Bos en Stedenbouw partijdig hebben gehandeld. Het in de processen-verbaal geschetste beeld van het terrein en de impact van de geviseerde handelingen was onvolledig en gekleurd en gaf geen neutrale voorstelling van de realiteit", zei rechtbankvoorzitter Katrien Van Hoecke.

Auteurs: 
Belga