Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Crevits investeert 1,7 miljoen euro in performanter IT-systeem voor opvolging kinderopvang

Crevits investeert 1,7 miljoen euro in performanter IT-systeem voor opvolging kinderopvang

Nieuws
09/07/2022

"De huidige IT-systemen maken het moeilijk om dossiers op een efficiënte, overzichtelijke en uniforme manier op te volgen", zo stond afgelopen week nog te lezen in de audit naar de inspectie en handhaving in de kinderopvang. Heel actueel na enkele wantoestanden bij kinderdagverblijven, zoals in Langemark. Het gebrek aan een geïntegreerd en performant dossiersysteem kwam ook meermaals aan bod in de onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement.

Toegang tot de volledige historiek

Minister van Welzijn Hilde Crevits maakt nu 1,7 miljoen euro vrij voor de uitbouw van een vernieuwd IT-systeem. Daar waar vroeger klachten en dossiers naast elkaar bijgehouden werden, zal binnenkort een dashboard met alle informatie over alle kinderopvanginitiatieven beschikbaar zijn. Het overzichtsscherm zal per kinderopvanginitiatief een tijdlijn bevatten met meldingen, klachten, handhavingstrajecten en opvolgingsgegevens. Op die manier heeft elke medewerker van Zorginspectie of Opgroeien toegang tot de volledige historiek van alle voorzieningen.

Eén druk op de knop

Volgens minister Crevits heeft Leo Van Loo - de door haar voorganger Wouter Beke aangestelde opdrachthouder voor het actieplan kinderopvang - de voorbije maanden aan het nieuwe systeem gesleuteld. Dat systeem moet volgens de CD&V-minister "bij een melding van een gevaarsituatie met één druk op de knop toelaten om te zien zien welke inspecties de betrokken locatie al heeft gehad, wat de mogelijke klachten en meldingen van het verleden zijn, welke communicatie er eerder al is geweest, enzovoort."

Het nieuwe systeem moet de dossieropvolging op korte termijn "toegankelijker, overzichtelijker en vollediger maken". Het systeem moet ook zorgen voor meer transparantie en actieve openbaarheid. Zo zal het systeem ouders ook kunnen informeren over ingediende klachten en over de inspectieverslagen. Concreet zullen de inspectieverslagen en klachtenoverzichten online gepubliceerd worden. Belangrijk is dat die rapporten tegelijk leesbaar zijn en ook rekening houden met privacygevoelige elementen. Volgens opdrachthouder Leo Van Loo zijn de IT-investeringen "nodig om voorzieningen overzichtelijk te kunnen opvolgen, sneller in gesprek te kunnen gaan en het vertrouwen in een kwalitatieve kinderopvang hoog te houden en te versterken."

Lees ook: 

Auteurs: 
Thomas Soen - Belga