Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"CAW opent geen infopunt voor transmigranten"

"CAW opent geen infopunt voor transmigranten"

Nieuws
07/02/2018

Sintobin beweert dat het CAW Noord-West-Vlaanderen samen met de vzw Humain aan de kust ‘een gedoogzone voor illegalen wil oprichten’. Daar zou dan multidisciplinaire zorg en bescherming, begeleiding, kledijvoorziening, voeding en materiaal ter bescherming van transmigranten worden voorzien. Minister Jo Vandeurzen ontkent dat en zegt dat het CAW zich houdt aan zijn taak.

‘Neemt het CAW hier niet weer de vlucht vooruit door expliciet steun te betuigen aan de vzw Humain die zo’n gedoogzone voor transmigranten wil oprichten?’, vraagt Sintobin aan de minister. ‘Mijn fractie en partij is absoluut niet gewonnen voor zo’n gedoogzone aan de Vlaamse kust. Het zou alleen een extra aantrekkingspool worden voor illegalen".

Minister Vandeurzen antwoordt dat de visie van Sintobin volgens hem niet helemaal correct is. ‘Op 31 januari werd in de reportage op Focus Wtv diverse en verdeelde reacties weergegeven op het voorstel van de vzw Humain. Ook werd gezegd dat het CAW wou meewerken aan een gedoogzone en een infopunt zou willen oprichten.’ Volgens de minister is het CAW helemaal niet van plan om zo’n infopunt te openen en is het centrum voor algemeen welzijnswerk niet op zoek naar een locatie voor opvang van transmigranten. ‘Wel onderschrijft het CAW de nood aan informatie en dat de problemen van transmigranten op een menselijke manier moeten worden aangepakt. Het CAW verwijst hierbij naar de goedlopende praktijk in Zeebrugge.

Het CAW beklemtoont ook dat ze onmogelijk nog meer middelen kunnen investeren in de werking in Oostende. Bovendien zeggen ze dat ze samen met de stad Oostende deelnemen aan het overleg binnen het lokaal sociaal beleid. Het CAW neemt zijn taak als hulpverleningsorganisatie correct op in een zeer complexe problematiek zoals het hoort’, aldus nog minister Vandeurzen in zijn antwoord op de vragen van Sintobin.

Liever een gesloten centrum aan zee

Een infopunt zou een zeer kwalijke zaak zijn’, meent Sintobin. ‘Wel pleiten wij als fractie en als partij voor de installatie van een gesloten asielcentrum voor illegalen. Daar kunnen ze in afwachting van hun uitwijzing opgesloten worden´. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA) komt tussen: ‘Het gaat hier om migranten die onze mogelijke bescherming expliciet weigeren en alleen maar naar Engeland willen. Die mensen willen echt geen info, maar wel de opvang en de begeleiding om hun vlucht naar Engeland te faciliteren. Let dus op voor de perverse effecten van zo’n initiatief. U moet niet ontkennen wat de realiteit is in Oostende. Vorig jaar waren 15 transmigranten die dagelijks werden opgevangen. Nu gaat het al om een 80-tal mensen per dag die opgevangen worden bij het CAW. Het gedrag van het CAW staat haaks op wat de veiligheidsdiensten doen. Het infopunt of onthaalpunt in Oostende is een zeer slechte zaak. Het is niet in overeenstemming met het kordate veiligheidsbeleid van de andere overheden’, aldus nog Björn Anseeuw. De minister beklemtoont toch dat het CAW Noord-West-Vlaanderen zich houdt aan hun maatschappelijke taak.

Tine Wyns van het CAW Noord-West-Vlaanderen wil dat het CAW geen deel uitmaakt van de opdeling tussen enerzijds hulpverlening voor vluchtelingen en het repressief beleid tegen migratie. "We stellen vast dat deze menen uiterst kwetsbaar zijn. Bovendien is er ook de draagkracht van de lokale bevolking. In die zin vinden wij veiligheid uitermate belangrijk". Maar het CAW vreest dat het helemaal fout loopt als er naast repressie en het vermijden dat er tentenkampen ontstaan, geen bijkomende menselijke opvang komt voor de vluchtelingen.

 

Lees ook

Auteurs: