Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

CAW kaart maatschappelijke problemen aan met actie in Ieper

CAW kaart maatschappelijke problemen aan met actie in Ieper

Nieuws
16/10/2021

De CAW-campagne van dit jaar gaat over maatschappelijke participatie in verschillende levensdomeinen. Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen… zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. 

De coronacrisis hakt er zwaar in bij mensen in armoede. Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om een sociaal netwerk te hebben als hefboom uit het isolement en eenzaamheid. Sterke oplossingen bedenk je samen met mensen in armoede. Alleen zo kunnen ze volwaardig deelnemen én deelhebben aan de samenleving. Vaak bestaat nog het idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Voorbijgangers op de Grote Markt werden deze voormiddag aangesproken en kregen de kans om hun boodschap over maatschappelijke participatie neer te schrijven op de tekstballonnen. Komende maandag wordt een bundeling van de meest sprekende boodschappen van mensen in armoede overhandigd aan burgemeester Emmily Talpe en schepen van Welzijn Eva Ryde om aandacht te vragen voor dit thema. Meteen een oproep om oplossingen te bedenken samen met mensen in armoede.

Auteurs: 
Redactie
Piet Lesage