Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Burgemeester niet overtuigd van sluis op Visartsite

Burgemeester niet overtuigd van sluis op Visartsite

Nieuws
02/03/2018

Minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) bevestigde vrijdag dat de regering de optie Visartsluis naar voor schuift. De beste optie volgens Landuyt is en blijft de bouw van een sluis aan het verbindingsdok.

De Vlaamse regering nam vrijdag de beslissing om voluit te gaan voor een nieuwe zeesluis ter hoogte van de huidige Visartsluis. Burgemeester Landuyt had liever een andere optie naar voren zien geschoven worden. "Voor ons blijft de piste verbindingsdok de beste piste. We betreuren het dat zonder meer gesteld wordt dat dit nader onderzoek zou vergen en dat er natuurproblemen zouden zijn", aldus burgemeester Landuyt. Uit onderzoek blijkt dat naar geluidshinder en luchtvertontreiningen toe, dit een goede optie is en dat de doorvaarttijd zou verlaagd worden. Minpunten waren onder meer het aantal onteigeningen, de impact op de bedrijven en het prijskaartje.

Drie voorwaarden

"We zijn tevreden dat in ieder geval afgestapt wordt van de Vandamme pistes. Zeebrugge dorp wordt alvast niet meer bedreigd", aldus Landuyt.

Echter, met de bouw van aan de Visartsite wordt Zeebrugge Dorp en Zeebrugge Bad nog iets meer uit elkaar gerukt. Toch wil Landuyt meegaan in het verhaal van Vlaamse regering, weliswaar onder drie voorwaarden. "Ten eerste: het moet mogelijk zijn de inplanting zo te tekenen dat er geen onteigeningen van woonhuizen nodig zijn. Integendeel we moeten de gelegenheid nemen om de stationswijk beter af te schermen", aldus Landuyt. De regering voorziet echter een 35-tal onteigeningen. "Ten tweede, de alternatieve locaties voor de betrokken bedrijven moet meegenomen worden. En ten derde: het doorgaand zwaar vervoer moet via ondertunneling tot na de Vandammesluis afgeleid worden", besluit de burgemeester.

Reactie haven

De Haven van Zeebrugge is dan weer tevreden dat de Vlaamse regering zich uitgesproken heeft over de voorkeursite van de nieuwe zeesluis. Gedelegeerd bestuurder Joachim Coens: "Het was niet onze eerste keuze maar de optie is aanvaardbaar. Weliswaar met enkele voorwaarden. Er zal moeten gekeken worden naar de nautische optimalisatie, de toegang vanuit de zee naar de achterhaven, er zal ook overleg moeten zijn met de bedrijven in de buurt en we willen ook het aantal onteigeningen naar beneden halen."

Lees ook:

Auteurs: