Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Buren Hotel du Louvre stellen stad in gebreke

Buren Hotel du Louvre stellen stad in gebreke

Nieuws
10/10/2018

Is er binnen 10 dagen geen oplossing voor de erbarmelijke staat van het gebouw, dan eisen ze van de rechter om zelf te kunnen optreden om maatregelen te nemen om de aanpalende huizen te beschermen tegen schade. Het oude Hotel du Louvre, vroeger eigendom van de stad, staat al 14 jaar te verkommeren.

De eigenaar, bouwondernemer Desimpel, stelt het bloot aan regen en wind en nu blijkt steeds meer dat ook de huizen van de buren worden aangetast. Zij stellen nu de stad in gebreke.

De schepen van ruimtelijke ordening heeft de aangetekende zending nog niet ontvangen. Ze wachten af om te reageren, maar nemen de zaak ernstig.

De vergunning om het Hotel du Louvre te slopen en er een nieuw appartement op te zetten is al drie keer geschorst en daardoor sleept het hele bouwdossier al ruim 14 jaar aan.

Auteurs: