Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brugse ziekenhuizen bundelen hun krachten

Brugse ziekenhuizen bundelen hun krachten

Nieuws
12/12/2019

Concreet zullen ze een gemeenschappelijk bestuursorgaan oprichten waarin beide ziekenhuizen evenredig vertegenwoordigd zijn. Via dat orgaan zal er dan een plan van aanpak gemaakt worden om taakafspraken tussen beide ziekenhuizen verder uit te werken en te formaliseren. Het is de bedoeling om binnen een periode van vijf jaar een concreet uitgewerkt plan voor te leggen.

Ten behoeve van de patiënt

De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid: ongeacht hun sociale, financiële, levensbeschouwelijke toestand of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen. De ultieme doelstelling: de activiteiten en de werking van beide ziekenhuizen beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt.

Auteurs: