Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brede weersverzekering voor 3.000 landbouwers

Brede weersverzekering voor 3.000 landbouwers

Nieuws
18/11/2020

Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo'n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits spreekt van "een goed resultaat voor het eerste jaar".

Geen rampenfonds meer

Als land- en tuinbouwers schade leden door droogte of overvloedige regen, konden ze in het verleden rekenen op een schadevergoeding die door de overheid werd uitbetaald via het rampenfonds.

Dat systeem is veranderd vanaf 2020 en vervangen door het systeem van de brede weersverzekering. Die kunnen landbouwers afsluiten bij hun verzekeraar. Alle openluchtteelten zijn verzekerbaar tegen een reeks weersrisico's zoals hagel, droogte of storm. Het algemene rampenfonds komt nadien enkel nog tussen voor niet-verzekerbare teeltschade, zoals bijvoorbeeld bij overstromingen.

Om het afsluiten van die brede weersverzekeringen te stimuleren, subsidieert de overheid tot 65 procent van de verzekeringspremie die de landbouwer verschuldigd is ten aanzien van zijn verzekeraar.

(lees verder onder de foto)

Vooral maïs en grasland

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers blijkt dat landbouwers er vooral voor kiezen om maïs en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 ha. Daarna volgen de granen met 8.600 ha en aardappelen met 7.000 ha verzekerde oppervlakte.

Het Departement Landbouw en Visserij onderzoekt of de subsidieaanvraag nog vereenvoudigd kan worden, zodat het voor land- en tuinbouwers makkelijker wordt om de stap te zetten.

Auteurs: 
Belga