Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Boeren vragen met lichtactie ondernemingsruimte

Boeren vragen met lichtactie ondernemingsruimte

Nieuws
26/01/2021

Er zijn tegenwoordig nog jonge gezinnen die heel bewust kiezen voor de boerenstiel, en dat willen we met de lichtactie benadrukken”, zegt Joris Vande Vyvere, provinciaal voorzitter Boerenbond. “Daar zijn we trots op, want zo blijven we de voedselvoorziening zeker stellen.” Landbouwer Alexander Maenhoudt vult aan: “Ik hoop dat deze ene verlichte boerderij een lichtbaken kan zijn voor de toekomst van onze West-Vlaamse land- en tuinbouw.”

Ondernemersruimte

“Bij generatieoverdrachten zijn vergunningen voor vernieuwingen en modernisering broodnodig om verder de weg in te slaan naar een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw. Helaas zien we dat de ondernemersruimte – letterlijk en figuurlijk – steeds meer onder druk staat. Allerhande claims op de schaarse landbouwgrond en de grote rechtsonzekerheid in verband met het bekomen van een vergunning zetten de lokale landbouwer en hun opvolgers echter steeds meer onder druk,” zegt Vande Vyvere. (lees verder onder de foto)

Geen carte blanche

“Vergunningen zijn nodig om een bedrijf te kunnen ontwikkelen, om het economisch rendabel te houden, maar ook om te zorgen dat we aan de nieuwe normen kunnen voldoen wat betreft dierenwelzijn en de uitstoot van emissies. Om een toekomstgericht bedrijf te runnen is een goede bedrijfszekerheid en daarmee een vergunning cruciaal. De problematische vergunningsverlening door de Vlaamse regering brengt de ondernemingszekerheid van (jonge) landbouwers in gevaar,” gaat Joris Vande Vyvere verder. “Vergunningen zijn een instrument tot afwegingen. Maar ze zijn ook een ticket voor de toekomst van een bedrijf. Een bedrijf via de vergunning dwingen tot te hoge investeringen of om verder te gaan dan wat technisch haalbaar is, daar winnen we niets mee. Innovatie en ontwikkelingskansen zijn nodig om onze voedselproductie, het klimaat en de biodiversiteit vanuit landbouw te kunnen combineren.”

“We vragen niet om ongebreidelde uitbreiding,” zegt Joris Vande Vyvere, “maar we vragen wel dat landbouwers kans krijgen om te werken. Nostalgie of onredelijke eisen tot transformatie mogen de weg naar een andere, maar duurzamere land- en tuinbouwsector niet in de weg staan. Het behoud aan ruimte, de kansen tot ontwikkeling , innovatie en ondernemerszin zijn hierbij belangrijke voorwaarden. We geloven dat onze sector mee voor een duurzame omgeving kan en zal zorgen. Steeds meer landbouwers houden het voor bekeken en net daarom is het meer dan ooit nodig om ontwikkelingskansen, toekomst en rechtszekerheid te bieden,” besluit Vande Vyvere.

Auteurs: 
Redactie