Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

(Bijna) iedereen is trotse West-Vlaming

(Bijna) iedereen is trotse West-Vlaming

Nieuws
06/06/2019

Verbonden

Begin dit jaar werden 1051 West-Vlamingen online en telefonisch bevraagd, gespreid over de hele provincie en over alle leeftijden heen. Daaruit blijkt dat inwoners van West-Vlaanderen zich heel sterk verbonden voelen met de provincie. 32 procent voelt zich het sterkst verbonden met West-Vlaanderen, veel meer dan met hun gemeente, regio, gewest of land.

Tevreden over eigen provincie

Een West-Vlaming is doorgaans ook heel tevreden over West-Vlaanderen. Ze geven hun thuisprovincie gemiddeld 72 op 100. Amper drie procent zegt dat het niet goed is te wonen in de provincie.

Troeven en karakter

De belangrijkste troeven vinden West-Vlamingen zelf: de nabijheid van de kust en de zeelucht, het platteland en de rust, de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur en het eten, en hun eigen accent.

West-Vlamingen vinden zichzelf ook vriendelijk, behulpzaam en gastvrij en menen harde werkers te zijn.

Kennis over provinciedomeinen

De West-Vlamingen geven aan het meest met de Provincie in aanraking te komen via de provinciedomeinen, met het Zwin Natuur Park voorop. Eén derde kan zelfs minstens vijf provinciedomeinen benoemen waar de provincie beheerder is.

Tevreden over provinciebestuur

Ongeveer 6 op de 10 West-Vlamingen zijn ook tevreden over de initiatieven van het bestuur rond ontspanningsmogelijkheden, economische ontwikkeling en de inspanningen rond goed leven, al geeft ook 36 procent aan dat ze niet helemaal op de hoogte zijn wat het provinciebestuur allemaal doet voor West-Vlaanderen.

Ondanks die tegenstelling hebben de inwoners veel vertrouwen in het provinciebestuur. 67 procent geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur. Enkel in hun gemeentebestuur hebben ze nog meer vertrouwen, maar ze hebben minder vertrouwen in de Vlaamse, Federale en Europese overheid.

TV-MAKER WIM LYBAERT IS TROTSE WEST-VLAMING:

Auteurs: 
Redactie