Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bijna 1 miljoen voor Torhouts project hergebruik restwater

Bijna 1 miljoen voor Torhouts project hergebruik restwater

Nieuws
02/12/2022

Vlaanderen investeert bijna 1 miljoen euro voor dit project. Het project werd door Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns goedgekeurd als gevolg van een oproep die Vlaams minister Hilde Crevits lanceerde toen ze nog de bevoegdheid landbouw had.

Het project BETONwater voor irrigatie focust op het opvangen en opsparen van hemelwater in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Het past binnen de Blue Deal van de Vlaamse Regering. In Torhout situeert het project zich in de buurt van het bedrijventerrein Torhout Noord in een daarvoor aangelegde wateropslag. Het hemelwater wordt fysiek gescheiden van het grondwater. Het opgespaarde hemelwater wordt verdeeld onder 10 tot 20 landbouwers in de omgeving. Ook het water van andere verharde oppervlaktes in de regio zal worden gebruikt. Op deze manier kunnen grote verharde oppervlaktes in de regio Torhout-Zedelgem gekoppeld worden aan een doordacht watergebruik en een duurzaam watersysteem.

De regio wordt zo een voorbeeld voor tal van andere locaties in Vlaanderen, waarbij de samenwerking tussen landbouw en industrie optimaal wordt benut. Het afstromende water van de verharding, zal worden opgespaard en gebruikt in tijden van grotere watervraag. Hierbij ligt de focus op het opsparen van winterwater (water dat wegloopt in natte periodes en niet meer beschikbaar is in drogere zomerperiodes). Aanvullend wordt naar afstemming gezocht met andere waterbehoeftige bedrijven en interactie met het aanwezige waterlopenstelsel. De bedoeling is 120.000 vierkante meter te hergebruiken.

Brugge krijgt dan weer 1 miljoen euro steun van Europa voor een klimaatneutrale stadsontwikkeling, samen met 3 andere Europese havensteden. De pilootsteden willen de CO2-uitstoot meer dan halveren tegen 2030. Onder meer met duurzame mobiliteit en hernieuwbare energie.