Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bezwaarschrift tegen Marien Ruimtelijk Plan

Bezwaarschrift tegen Marien Ruimtelijk Plan

Nieuws
27/09/2018

De provincie stelt zich positief op tegenover de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan waar staatssecretaris Philip De Backer volop aan sleutelt. "Deze ochtend hebben we een advies geformuleerd", aldus Naeyaert. "We zijn het erover eens dat het Marien Ruimtelijk Plan ontzettend veel kansen biedt inzake aquacultuur, energiewinning en andere innovatieve economische en ecologische toepassingen en uiteraard kustverdediging, maar we moeten ook vaststellen dat er enkele bedreigingen zijn die bij een maximale uitvoering tot onaanvaardbare resultaten zou kunnen leiden"

Twee belangrijke punten zijn het bestendigen van het zeezicht en de bescherming van de visserij. "We moeten erover waken dat het zeezicht, de belangrijkste troef van onze kust, gevrijwaard blijft. De kust stelt jaarlijks 42.000 mensen tewerk in de toeristische sector dus het toerisme biedt ook een economische meerwaarde", vertelt Naeyaert. Ook de visserij is een aandachtspunt vanuit de provincie. West-Vlaanderen wil dat het visserijbeleid wordt afgestemd op dat van de buurlanden. "Daarnaast is de beïnvloeding van zandbanken, eilanden of andere harde ingrepen die zee- en zandstromingen of zandafzettingen veroorzaken aan de kust, onvoldoende onderzocht."

Impactanalyse

De provincie wil dat alle definities netjes afgelijnd en duidelijker gemaakt worden. Er moet ook voor elk dossier afzonderlijk een impactanalyse worden opgesteld, maar ook de impact voor de dossiers samen moet bekeken worden. De provincie vraagt ook dat er nieuw burgerparticipatietraject moet worden opgesteld, zodoende de bewoners van de kust voldoende te informeren over de plannen.

De jongste weken en dagen beroerden vooral Koksijde en Knokke-Heist zich. Koksijde ziet liever geen industrialisering van de Noordzee voor hun kust. Het ging hierbij onder meer over aquacultuur en zeeboerderijen. En Knokke-Heist ziet liever geen kunstmatig eiland aangelegd worden. Net vandaag bezorgde de Knokse vereniging "Stop het Eiland" Roland Moreau, directeur-generaal Milie op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 4.000 bezwaarschriften.

Auteurs: 
Belga