Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bezwaar tegen wijzigingen Schipdonkkanaal

Bezwaar tegen wijzigingen Schipdonkkanaal

Nieuws
07/04/2019

Het Schipdonkkanaal (Deinze - Zeebrugge) wordt momenteel gebruikt als afleidingskanaal voor de Leie. Wanneer er te veel water in de Leie staat, kan het overtollige water dus afvloeien naar het Schipdonkkanaal en wordt vooral de stad Gent beschermd tegen overstromingen. Het kanaal heeft momenteel dus geen enkele economische functie, maar daar zou mogelijk verandering in kunnen komen. De Vlaamse regering heeft namelijk al enkele jaren plannen om het kanaal te verbreden en op die manier een nieuwe toegang tot de haven van Zeebrugge te creëren.

Bezwaren

Om het kanaal te kunnen verbreden werden er op de gewestplannen een reservatiestrook aangeduid. Dat is een strook die bij een eventuele verbreding aan het kanaal zou worden toegevoegd. Niet iedereen blijkt echter voorstander te zijn van een commercieel bevaarbaar kanaal. Zo dient VZW ’t Groot Gedelf bezwaar in tegen de geplande wijzigingen aan de reservatiestrook.

De burgerbeweging haalt in z’n bezwarenbrief enkele redenen aan waarom het niet akkoord gaat met de geplande wijzigingen. Er wordt onder meer gewezen op het stijgende gevaar voor overstromingen en de daarmee gepaard gaande fragiele dijken. Bovendien meldt men dat er in droge periodes nauwelijks water in het kanaal staat waardoor een bevaarbaar waterpeil niet gegarandeerd kan worden zonder aanvulling met zeewater. Die aanvulling zou bovendien onvermijdelijk leiden tot verzilting van het water. Daarnaast vormt het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal een groene long met meer dan 30.000 bomen. Bij een verbreding van het kanaal zouden die bomen moeten sneuvelen.

Mogelijkheden

Volgens ’t Groot Gedelf is er maar een echte oplossing voor het probleem, namelijk het integraal schrappen van de reservatiezones. Het schrappen van de verbredingsplannen zou bovendien perspectieven openen om het kanaal uit te spelen als een toeristische trekpleister.

Lees ook: 

Auteurs: 
Redactie