Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Betonbedrijf bouwt eigen bufferbekken

Betonbedrijf bouwt eigen bufferbekken

Nieuws
08/07/2019

Er is de afgelopen paar jaar een exponentiële groei van landbouwers, die zelf een watervoorraad uitbouwen. Dat blijk uit cijfers van de provincie. "We proberen hen hierin te ondersteunen, onder meer met een toekomstige watermakelaar bij Inagro", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "Watervoorraden komen best zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik, want de kost van een loonwerker is hoog: water op wieltjes betekent winst weg."

Dat geldt ook voor bedrijven, die sterk afhankelijk zijn van water. Tijdens de langdurige droogte van 2017 dreigden honderden werknemers van Valcke Prefab Beton in Vlamertinge technisch werkloos te worden. "Ons bestaande bufferbukken raakte uitgeput, waardoor we onder meer vanuit Roeselare water moesten aanvoeren", vertelt gedelegeerd bestuurder Charles Valcke. "Een grote meerkost. Daarom investeerden we in een nieuw bufferbekken op de bedrijfssite, waardoor we nu al 3 keer meer capaciteit hebben. We zijn van plan om dat nieuw bekken uit te breiden ter hoogte van het oude uitgedroogde bekken, wat ons 7 keer meer capaciteit oplevert. Hierdoor worden we volledig zelfvoorzienend. De bekkens worden gevuld met hemelwater, dat op de daken van het bedrijf valt."

200.000 liter per dag

Valcke verbruikt bruto gemiddeld 200.000 liter per dag. "Voor de productie van beton en reiniging van installaties. De totale buffercapaciteit wordt ongeveer 7 miljoen liter. In periodes van langdurige droogte kunnen we daarmee heel wat werkdagen verder. Het vervuild water proberen we zoveel mogelijk te hergebruiken, waardoor onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind wordt. In de toekomst gaan we ook vervuild water scheiden van regenwater, waardoor we bij wateroverlast proper water vertraagd kunnen lozen in de beek."

Vlamertinge is overstromingsgevoelig, zo bleek in het verleden. Het stadsbestuur wil nu een tweede bufferbekken in de Ieperse deelgemeente realiseren bij de rotonde aan de Bellestraat en Noorderring. "Een slapend project", zegt schepen van Waterbeleid Patrick Benoot (Open Ieper). "Het overtollige water van de Bollaertbeek wordt opgevangen in een bekken van 20.000 m³. We willen die oppervlakte nog dieper uitdelven, waardoor er in periodes van schaarste water beschikbaar is voor landbouwers. Realisatie is voorzien tegen het einde van 2021."

Auteurs: 
Thijs Pattyn