Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Beroep tegen bouw kippenstallen ontvankelijk

Beroep tegen bouw kippenstallen ontvankelijk

Nieuws
11/02/2020

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zal het beroep wellicht behandelen op 21 april 2020. De West-Vlaamse Milieufederatie zal gehoord worden tijdens een hoorzitting.

Delo in Lo-Reninge kreeg eind vorig jaar een vergunning van de deputatie voor de bouw van twee nieuwe stallen. Het bedrijf met een vergunning voor 84.000 braadkippen en 420 runderen wil uitbreiden tot 181.000 kippen en plant daarvoor twee nieuwe stallen. Het wil ook een vergunning voor 80 extra runderen. Daarvoor worden geen nieuwe stallen gebouwd.

De West-Vlaamse Milieufederatie ging in beroep tegen de uitbreidingsplannen. "We stellen ons vooral vragen bij de amoniak die wordt uitgestoten op de Blankaarten en maken ons zorgen over de gezondheid van de mensen in de buurt. Er is een school op één kilometer afstand. Het stadscentrum ligt daar vlak bij. Ook de gezondheidseffecten van het fijn stof en de toxine en andere uitstoot wordt niet meegerekend in dit MER. Lo-Reninge is ook gekend voor zijn landschap. Ook dit wordt amper meegerekend of gecompenseerd bij deze aanvraag" aldus Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.

Ook Greenpeace sprong op de kar. Volgens de milieuorganisatie is de trend van steeds grotere stallen onhoudbaar voor het klimaat, het milieu en dierenwelzijn. Greenpeace pleit voor een veestapel op maat van klimaat en milieu. De overheid moet schaalvergroting ten koste van de omgeving stoppen. Greenpeace vraagt minister Demir om zulke megastallen tegen te houden.

De landbouwers argumenteert dat zijn dochters meestappen in het bedrijf en dat schaalvergroting nodig is om te kunnen overleven. Hij spreekt tegen dat het om megastallen gaat. Het stadsbestuur gaf positief advies maar legde wel enkele voorwaarden op.

Auteurs: