Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bedrading voor windmolens onder strand Zeebrugge niet schadelijk

Bedrading voor windmolens onder strand Zeebrugge niet schadelijk

Nieuws
15/10/2020

Sinds 2008 werden verschillende vergunningen verleend door de Vlaamse Overheid om ondergrondse hoogspanningsleidingen aan te brengen onder het strand van Zeebrugge om de elektrische connectie te maken tussen de windmolenparken op zee en het hoogspanningsnet.

Een onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in onder andere elektromagnetische metingen, werd door de exploitanten van de hoogspanningskabels aangesteld om elektromagnetische metingen uit te voeren, zoals opgelegd in een aantal van de vergunningen verleend door Vlaanderen op basis van het advies van de stad. 

Uit die metingen blijkt nu dat er absoluut geen gevaar is voor de volksgezondheid. De gemeten waarden van magnetische straling blijven een factor 10 onder de waarde die bijvoorbeeld een gevoelige pacemaker zou kunnen verstoren.

"De eindconclusie van het advies luidt dan ook dat er geen enkel probleem is voor de volksgezondheid van de strandgangers”, besluit Demon.

Auteurs: 
Redactie