Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Beachland afgelast: adviezen voor vergunning blijven uit

Beachland afgelast: adviezen voor vergunning blijven uit

Nieuws
22/06/2022

Vergunningsproblemen liggen aan de basis van het debacle. “Ik word met de rug tegen de muur gezet door te strenge voorwaarden”, stelt de organisator. “Er is geen tijd meer om de nodige vergunningen in orde te brengen”, klinkt het bij de bevoegde overheden.

Problematiek

Het festival wordt georganiseerd in Blankenberge. Traditioneel vindt het festival plaats ter hoogte van het Westerstaketsel. Een deel van het terrein ligt op het grondgebied van gemeente De Haan/Wenduine (t.h.v. Harendijke). Het festival vindt plaats op het strand, aan de voet van de duinen. En daar wringt het schoentje. Want de nieuw ontwikkelde (embryonale) duintjes en ook de duinvoet mogen niet afgegraven worden zonder de toelating van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening (AMDK), ook het maaiveld van het strand en de duinen mag niet gewijzigd worden zonder hun akkoord. 

Hoewel Beachland daar al rekening mee hield en een nieuwe locatie voorstelde vlak naast de O’Neill Beachclub, stuit het ook daar op weinig medewerking van het Agentschap Natuur en Bos

AMDK, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stelt namelijk dat zowel de oude locatie (Blankenberge-Harendijke), als de nieuwe voorgestelde zone gelegen zijn op de rand van Habitatrichtlijn. De zone ligt ook in VEN-gebied: dit Vlaams Ecologisch Netwerk is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. 

Volgens Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ligt de huidige locatie deels in een overgangszone voor recreatie en natuur en bevindt het zich deels ook in natuurgebied. Het aangevraagde evenement is volgens hen dan ook niet in overeenstemming met de bestemming van die zone.

Verbolgenheid

Organisator Ronald Luyten (AGM) en partners reageren verbolgen: “We kregen dus geen positief advies van ANB voor de organisatie van Beachland festival. Noch op de oude of de nieuw voorgestelde locatie. Ik heb alles uit de kast gehaald en zelfs een voortoets overgemaakt aan het agentschap maar de overheidsinstanties weigeren advies te verlenen. Iets wat we de voorbije 13 edities nooit hebben moeten doen. Het is nu de eerste maal dat er problemen rijzen. Hoewel het lokaal bestuur Blankenberge mij doorheen dit proces voortdurend heeft gesteund en geholpen, is het risico gewoon te groot om het event toch te laten plaatsvinden. Hogere overheden kunnen het evenement tijdens de opbouw of het weekend gewoon komen stilleggen, een debacle dat we absoluut willen vermijden. Eigenlijk is dit echt schandalig, men wil gewoon niet meewerken van bovenaf.”

Auteurs: 
Redactie