Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Barco schrapt 240 jobs, 55 jobs in ons land

Barco schrapt 240 jobs, 55 jobs in ons land

Nieuws
07/11/2018

Barco noemt het een herstructurering om beter in te spelen op de veranderende markttrends. In de loop van volgend jaar moeten er dus wereldwijd 240 jobs verdwijnen, 55 in ons land, allemaal bedienden.

"We engageren ons naar de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende regio’s waar we actief zijn, om in een constructieve dialoog dit plan te bespreken en om geschikte oplossingen te vinden in het belang van alle mogelijk betrokken werknemers," zegt Jan De Witte van Barco.

De herstructurering is het gevolg van een programma dat Barco heeft uitgerold om efficiënter te werken. Het wil tegen 2020 de directe bedrijfskosten met 20 miljoen euro verminderen. 

Begrip voor onrust

"We willen de innovatieve slagkracht versterken, maar we begrijpen dat we een aantal medewerkers ongerust maken met onze communicatie. We willen zeker naar een geschikte oplossing werken voor onze werknemers", aldus CEO Jan De Witte, die benadrukt dat de jobs in vraag worden gesteld en dat het niet meteen gaat om naakte ontslagen. Barco wil ook bekijken of er kan geschoven worden met jobs binnen het bedrijf.

Anderzijds sluit Barco niet uit dat er binnenkort ook nieuwe mensen kunnen worden aangetrokken. Het bedrijf wil zich namelijk meer gaan richten op software. "Het gaat enerzijds om verschuivingen van een aantal rollen, en anderzijds om herinvesteringen in strategische projecten en strategische regio's. Dat biedt opportuniteiten", aldus De witte.