Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Anzegem keurt scholenplan goed

Anzegem keurt scholenplan goed

Nieuws
23/04/2020

De school in Vichte is vanaf 1 september volledig katholiek onderwijs, in Ingooigem en de Engelhoek komt er volledig gemeentelijk onderwijs. Nu was dat in beide gemeenten verdeeld over de leerjaren, waardoor kinderen die in hetzelfde net wilden blijven eigenlijk van school zouden moeten veranderen. Straks is er in de scholen een volledig traject van kleuter tot zesde leerjaar, maar dan binnen één net. Niet iedereen is voor die hervorming, zo was er afgelopen weekend nog stil protest.

Lees hieronder het volledige persbericht van de gemeente Anzegem voor meer details:

"De plannen van gemeente Anzegem en het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Vichte-Ingooigem om een herstructurering door te voeren op vlak van onderwijs, werden in de gemeenteraad goedgekeurd. Zo zullen vanaf één september 2020 de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs worden en de scholen in Ingooigem en de Engelhoek gemeentelijk onderwijs. Bij deze herstructurering staat het kind centraal.

Het maken van sterkere scholen in het belang van het kind, is de grootste reden waarom deze herstructurering doorgevoerd wordt. Het huidige scholenlandschap in Vichte en Ingooigem is namelijk versnipperd. Zo biedt de gemeenteschool geen kleuteronderwijs aan, maar wel lager onderwijs: 1ste, 2de en 3de leerjaar in Ingooigem en 4de, 5de en 6de leerjaar in Vichte. De Vrije Basisschool biedt dan weer kleuteronderwijs aan in De Engelhoek, Vichte en Ingooigem en 1ste, 2de en 3de leerjaar in Vichte en 4de, 5de en 6de leerjaar in Ingooigem.

Overschakeling van het ene naar het andere onderwijsnet Bijna geen enkel kind blijft onderwijs volgen in het net waar het zijn schoolcarrière is begonnen, maar blijft gewoon schoollopen in de gemeente waar het gestart is. M.a.w. tijdens hun schoolloopbaan schakelen de kinderen over van het ene naar het andere net. In Vichte gebeurt dit één keer en in Ingooigem twee keer.

Dit betekent dat de scholen nauw met elkaar moeten samenwerken en constant moeten overleggen. Dit vraagt veel extra tijd en kosten. Daarnaast moet elke school de eindtermen, die opgelegd worden door de Vlaamse overheid, bereiken. De manier waarop deze bereikt worden, verschilt tussen het vrij en het gemeentelijk onderwijsnet. Beide netten volgen immers een ander leerplan. Als de kinderen schakelen tussen deze onderwijsnetten omdat ze in eigen gemeente school blijven lopen, hebben ze dus geen eenduidige verticale leerlijn en is er een duidelijke breuk tussen beide netten.

Kind staat centraal

Daarom willen de schoolbesturen eenduidigheid scheppen. Zo worden vanaf 1 september 2020 de scholen in Vichte vrij en de scholen in Ingooigem en de kleuterschool aan de Engelhoek gemeentelijk. Beide scholen zullen een volledige basisschool aanbieden: vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar. Het gemeentelijk onderwijs krijgt dus een eigen kleuterschool én een eigen kleuterafdeling, zodat voor het eerst over een volwaardige gemeentelijke basisschool kan gepraat worden.

Zo krijgen de kinderen de kans door te groeien in eenzelfde pedagogisch project, wat ze alleen maar ten goede zal komen. Bij deze herstructurering staat het kind centraal: eenzelfde team draagt zorg voor de kinderen en volgt doorheen de volledige basisschool hun ontwikkeling op.

Intensief traject

Bij het begin van dit schooljaar informeerden de beide schoolbesturen de leerkrachten, de ouders, de schoolraden, de vakbonden, … over hun intentie om deze herstructurering door te voeren. Wat volgde was een intensief traject waarbij er verschillende overlegmomenten met alle betrokken partijen waren.

Uiteindelijk kreeg dit voorstel een positief advies van Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie. De adviesorganen ABOC, LOC en schoolraad van de vrije basisschool gaven 3 keer gunstig advies, de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs gaf negatief advies. De gemeenteraad diende als schoolbestuur van de gemeentelijke school de knoop door te hakken en keurde de plannen goed.

Gebouwen

Vanaf 1 september 2020 zal de opdeling er zo uitzien:

Ingooigem: gemeentelijk onderwijs In de gebouwen van de Engelhoek blijft men kleuteronderwijs aanbieden. In de gebouwen van de gemeentelijke school (Pastoor Verrieststraat): kleuteronderwijs en eerste leerjaar. In de gebouwen van de vrije basisschool (Ingooigemstraat): 2de t.e.m. 6de leerjaar. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur deze gebouwen voorlopig huurt aan het vrij onderwijs. Er wordt gekeken hoe men in de toekomst meer kan centraliseren. Een optie die momenteel onderzocht wordt, is om bij te bouwen aan de gebouwen in de Pastoor Verrieststraat.

Vichte: vrij onderwijs In de gebouwen van het huidige vrij onderwijs (Kerkdreef): kleuter en 1ste t.e.m. 3de leerjaar. In de gebouwen van het huidige gemeentelijk onderwijs (Beukenhofstraat): 4de t.e.m. 6de leerjaar. Dat wil zeggen dat het vrij onderwijs deze gebouwen huurt aan het gemeentebestuur.

Alle ouders worden nog op de hoogte gesteld van deze herstructurering en krijgen hierbij voldoende info. Zo zal er een extra opendeurmoment gehouden worden waarbij de leerlingen en ouders kennis kunnen maken met de klaslokalen en leerkrachten.

Waarom Vichte vrij en Ingooigem gemeentelijk?

Er werd hierbij gekeken in welk scenario beide scholen ongeveer hetzelfde aantal leerlingen zouden behouden. Het aantal leerlingen bepaalt namelijk hoeveel middelen de school van de Vlaamse overheid krijgt (= het aantal lesuren en dus ook het aantal leerkrachten + financiële middelen). Ook de huidige subsidiedossiers die al lopen voor de gebouwen werden mee in rekening gebracht. Er zal door deze herstructurering op geen manier tekort gedaan worden aan de werkingsmiddelen die ten gunste van de kinderen bestemd zijn.

Wat met kinderopvang, bib en kunstonderwijs?

De scholen herstructureren dan wel, maar dit zal geen invloed hebben op de locaties van de kinderopvang, bib en kunstonderwijs. Ook op 1 september 2020 zal men deze nog terugvinden aan de Pastoor Verrieststraat (Ingooigem) en de Ommersheimsite (Vichte)."

BEKIJK OOK:

Auteurs: 
Redactie