Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Alle scholen openen na de paasvakantie opnieuw de deuren.

Alle scholen openen na de paasvakantie opnieuw de deuren.

Nieuws
12/04/2021

Dat is beslist op het onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels. Sommige bijkomende maatregelen worden ook enigszins versoepeld, al blijft de mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar behouden. Zo worden daguitstappen binnen, zoals naar een museum, opnieuw toegelaten. Voor meerdaagse uitstappen in het binnenland (16 mei) en het buitenland (31 mei) is het nog even wachten. De speeltijden mogen bovendien opnieuw gelijktijdig plaatsvinden voor meerdere klasgroepen. Ook de refter kan opnieuw de deuren openen, al is het de bedoeling om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te laten plaatsvinden.

Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair krijgen halftijds contactonderwijs en halftijds onderwijs vanop afstand. In het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs wordt ook opnieuw voorzien in 100 procent contactonderwijs. Ook het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs gaan opnieuw van start volgens de bestaande richtlijnen in code rood.

Gefaseerd contactonderwijs

De bedoeling blijft om zo snel mogelijk overal 100 procent contactonderwijs te voorzien, klinkt het. Daarom wordt de epidemiologische situatie tweewekelijks gemonitord. Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting op intensieve zorg gunstig evolueert, kunnen ook de tweede en derde graad opnieuw overschakelen naar volledig contactonderwijs, al gebeurt dat mogelijk gefaseerd. Er wordt ook maximaal ingezet op verluchten en ventileren. Daarvoor maakt de Vlaamse regering extra middelen beschikbaar. Voor het tweede trimester gaat het om 13 miljoen en ook in het derde trimester is een bedrag van dezelfde ordegrootte de betrachting. Het grootschalige testen van het onderwijspersoneel wordt uitgesteld tot begin mei. Vanaf dan zouden wekelijks 400.000 zelftesten ter beschikking worden gesteld om onderwijspersoneelsleden twee keer per week preventief te testen. De beslissingen moeten woensdag wel nog bekrachtigd worden op het Overlegcomité.

Auteurs: 
Belga