Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Akkoord maakt einde aan jarenlang conflict in Oudlandpolder

Akkoord maakt einde aan jarenlang conflict in Oudlandpolder

Nieuws
05/04/2019

De Oudlandpolder is het stuk hinterland tussen Bredene en Zeebrugge. En het waterbeheer ligt er zeer gevoelig. Het Oudlandgebied is met 20.000 hectare goed voor één vijfde van de West-Vlaamse polderoppervlakte. De polder is eeuwen geleden gewonnen op de zee. En dat zorgt voor enkele uitdagingen voor het waterbeheer. Want bij aanhoudende droogte en lage waterpeilen treedt er snel verzilting op.

Gouverneur Carl Decaluwé: “Een belangrijk element is dat we de Oudlandpolder gaan compartimenteren, indelen in verschillende gebieden. Het ene gebied zal hoofdzakelijk natuur zijn of volledig natuur. Het andere zal hoofdzakelijk landbouw zijn en dat betekent ook een verschillend peilbeheer. De natuur heeft een ander peilbeheer in bepaalde seizoenen dan de landbouw."

Het raamakkoord moet alles in goede banen leiden. Lange tijd was het water te diep tussen de natuurbeheerders en de landbouwers. Nu liggen de afspraken vast voor een doortastend waterbeheer. De gouverneur pleitte bij de ondertekening van het raamakkoord ook voor de oprichting van een Kenniscentrum Kustpolder om de impact van de klimaat verandering op het broze watersysteem in het poldergebied sneller op te volgen.

Auteurs: 
Bernard Vanneuville