Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Actieplan klaar over watergebruik in landbouw

Actieplan klaar over watergebruik in landbouw

Nieuws
15/11/2018

Daar bouwt het diepvriesgroentebedrijf Ardo samen met een coöperatie van landbouwers (INERO) een irrigatienetwerk, waardoor het gezuiverde afvalwater van het bedrijf zal kunnen worden gebruikt voor de irrigatie van lokale landbouwbedrijven. De samenwerking tussen landbouw en industrie rond waterbeheer is uniek in Vlaanderen. 

Actieplan

Bij die gelegenheid heeft de minister het actieplan "Water Land- en Tuinbouw"  gekregen. Het actieplan werd opgesteld door verschillende partners die deze zomer betrokken waren bij de extreme droogte en het overleg daarrond.  Dat zijn onder meer leden van het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Milieumaatschappij, kenniscentra, bedrijven en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. De minister beloofde het actieplan op te nemen tijdens de opmaak van haar droogte- en waterplan.

Experts verwachten dat dergelijke droge periodes in de toekomst nog meer zullen voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Daarom wil de Vlaamse overheid de landbouw- en tuinbouwsector overtuigen verstandig om te springen met het beschikbare water. Een actieplan kan daarbij helpen. Het actieplan bevat vijf domeinen. Een ervan is het in kaart brengen van alternatieve waterbronnen. Verder moeten innovatie en investeringen in de landbouw gestimuleerd worden, net als verder onderzoek naar meer droogteresistente groenten bijvoorbeeld. De landbouwers moeten ook gesensibiliseerd worden over efficiënte irrigatietechnieken bijvoorbeeld. 

 

 

 

Auteurs: