Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

'9 op de 10 inwoners willen dat Brugge toeristische topbestemming blijft'

'9 op de 10 inwoners willen dat Brugge toeristische topbestemming blijft'

Nieuws
16/01/2020

In het onderzoek worden inwoners uit 5 kunststeden bevraagd over de impact van het toerisme op de draagkracht van hun stad. Naast Brugge, zijn dat Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen.

8 miljoen toeristen

De internationalisering van het toerisme doet de bezoekersstatistieken in de historische binnenstad van Brugge pieken tot boven de 8 miljoen per jaar. Gemiddeld telt Brugge dagelijks 120 bezoekers per 100 inwoners met uitschieters tot 300 bezoekers per 100 inwoners. Je treft ze vooral in vakantieperiodes en in de weekends, steeds vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen, meer en meer voor slechts een paar uur.

Maar toch blijft de Bruggeling het toerisme omarmen: 67% vindt dat de voordelen van het toerisme in Brugge ruimschoots opwegen tegen de nadelen, 69% erkent het belang van toerisme voor de stedelijke economie en ruim 72% vindt dat het toerisme ook op andere vlakken bijdraagt, bijvoorbeeld om het unieke patrimonium in stand te houden. Er blijkt een belangrijke link te zijn tussen de steun voor toerisme en fier zijn op de stad. Bijna 8 op 10 van de inwoners zegt fiere Bruggeling te zijn. In Brugge vertaalt zich dit in hogere scores dan gemiddeld in de andere kunststeden wat betreft het engagement dat de inwoners willen aangaan om de unieke stadscultuur met bezoekers te delen.

Leefbaarheid

Toch is de Bruggeling niet blind voor de mogelijke schaduwzijde van het toerisme. Bruggelingen schatten de mogelijk nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad beduidend hoger in dan inwoners uit de andere kunststeden. De scores op deze parameters liggen ook hoger dan in het vorige bewonersonderzoek van 2016. 58% voelt zich door de aanwezigheid van toeristen in z’n comfort beperkt; bijna de helft ervaart het groeiend aantal toeristen als een bedreiging voor de leefbaarheid en 28% vindt dat toeristen zorgen voor overlast.

Meer dan in andere steden vreest de Bruggeling dat het wonen in de binnenstad onder druk komt te staan, het leven duurder wordt en het stadscentrum overvol geraakt. Andere bezorgdheden die in relatie tot toerisme in sterkere mate worden aangevoeld zijn verkeers- en parkeerproblemen en het verlies aan diversiteit in de hoofdstraten. Desondanks voelt de overgrote meerderheid zich nog steeds thuis in de stad.

Draagvlak

In het debat over meer of minder toerisme vellen de Bruggelingen een uitgesproken maar genuanceerd oordeel: de ruimte voor groei in het verblijfstoerisme blijkt groter dan voor dagtoerisme en groter voor individueel toerisme dan voor groepstoerisme. In alle kunststeden maar in sterkere mate in Brugge is het draagvlak voor de belastende vormen van toerisme nog verder afgenomen: 49% wil minder groepstoeristen en 56% wil minder cruisetoeristen.

De Bruggeling blijkt overigens goed op de hoogte te zijn van het stedelijk toerismebeleid. Met een score van 71% doet Brugge het beduidend beter dan de andere kunststeden waar percentages tussen de 46% en 53% worden genoteerd. Hieruit voortvloeiend mag worden geconcludeerd dat inwoners uit Brugge zich in veel sterkere mate betrokken voelen bij het toerismebeleid.

 

 

Auteurs: 
Redactie