Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

250 euro voor inbreuken op de coronamaatregelen, beter GAS-boetes?

250 euro voor inbreuken op de coronamaatregelen, beter GAS-boetes?

Nieuws
24/03/2020

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het College van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

"Ernst van de situatie"

"Tot nu toe is er vaak geprobeerd mensen te sensibiliseren en te waarschuwen", zegt de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt. "Die periode is nu definitief afgelopen. Iedereen is nu voldoende op de hoogte van de ernst van de situatie en de maatregelen die zijn opgelegd. Deze omzendbrief is een antwoord op de niet-naleving van die maatregelen. Alle parketten zullen op dezelfde manier optreden, in het hele land en aan elk proces-verbaal een gevolg geven."

Gevangenisstraffen

Mensen die samenscholen, die niet-essentiële verplaatsingen doen, een feest of gezamenlijke sportactiviteit organiseren of eraan deelnemen, zullen een proces-verbaal krijgen en het voorstel krijgen om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. Handelszaken, zoals cafés of niet-voedingswinkels, die ondanks het verbod nog open zijn, zullen een minnelijke schikking voorgeschoteld krijgen van 750 euro. Wie een tweede keer betrapt wordt, mag zich verwachten aan een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro.

"Bedrijven die de regels van social distancing niet toepassen voor hun personeel, zullen een minnelijke schikking van 1.500 euro krijgen, en bij een tweede inbreuk gedagvaard worden", zegt de Gentse procureur-generaal. "Wie rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, kunnen gevangenisstraffen van drie maanden tot twee jaar opgelegd krijgen, en wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen."

Beter GAS-boetes?

Er staan dus stevige boetes op overtredingen tegen de coronamaatregelen. Maar dat zou efficiënter kunnen, vindt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. Hij vraagt Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem om niet met pv’s maar met GAS-boetes te werken. Dat ontlast justitie en er wordt meer geïnd. In Kortrijk zijn de voorbije 4 dagen al meer dan 100 overtredingen vastgesteld. Vooral samenscholingen door jongeren.

Auteurs: