Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

24 vrachtwagens in beslag genomen in Ieper

24 vrachtwagens in beslag genomen in Ieper

Nieuws
20/01/2019

Brievenbusvennootschap

Deze actie kwam tot stand nadat de Belgische inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten informatie had ontvangen van haar Poolse collega’s.  Uit het onderzoek van de Poolse arbeidsinspectie bleek dat de Poolse nevenfirma van een Belgische transportgroep een brievenbusvennootschap was. Er rezen bijgevolg ernstige vragen naar het toegepaste buitenlandse sociale zekerheidsstatuut op de chauffeurs, die hoofdzakelijk in West-Europa rondrijden, met Ieper als zenuwcentrum.

Sociale dumping

Bij deze actie werd nagegaan of de Belgische transportgroep zich al dan niet schuldig maakt aan sociale dumping, waarbij de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze worden omzeild en waarbij oneerlijke concurrentie ontstaat met ondernemingen die zich wel aan de regels houden. Ter plaatse werden 67 aangetroffen buitenlandse truckchauffeurs verhoord en werden hun arbeids- en leefomstandigheden nagegaan.

Verder onderzoek wordt verder gevoerd door het arbeidsauditoraat. 

Auteurs: 
Redactie