Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

15 miljoen euro om wateroverlast en extreme droogte aan te pakken

15 miljoen euro om wateroverlast en extreme droogte aan te pakken

Nieuws
05/01/2022

Uit 45 voorstellen hebben ze zestien gebiedsgerichte projecten geselecteerd. Het gaat onder meer om het Blankaartbekken en de Handzamevallei in West-Vlaanderen, waar ze de valleien willen omvormen tot klimaatsponzen van de toekomst.

Samen met de projecten in de andere Vlaamse provincies krijgen ze tot 2026 de tijd om hun plannen te realiseren, in samenwerking met partners. "Door alsmaar meer kennis op te doen, kunnen we een concreter antwoord bieden op de gevolgen van de klimaatverandering, die ook extremer worden", zegt minister Demir. "Dat zullen sowieso integrale antwoorden en oplossingen zijn. Iedereen moet een duit in het zakje doen. Vandaar dat zowel overheden, waterloopbeheerders, natuurverenigingen als landbouwers in deze projecten nauw gaan samenwerken. Droogte en wateroverlast zijn problemen die ons allen aangaan."

Nieuwe technieken

Daarnaast selecteerde ze ook acht innovatieve, kortlopende projecten. Die starten dit voorjaar, waarbij de nadruk ligt op het testen van nieuwe technieken of innovaties. "Daaruit leren we welke maatregelen in Vlaanderen zinvol zijn als antwoord op klimaatverandering. Experts volgen de resultaten van die innovatieve trajecten nauwgezet op en stimuleren de deelnemers om hun aanpak op te schalen naar een Vlaams niveau, van elkaar te leren en effecten te meten", zegt Demir.

Het gaat bijvoorbeeld om een project in Roeselare om nieuwe waterteelten uit te proberen. In Damme werkt de Universiteit Antwerpen aan een nieuw meetsysteem om grondwatersystemen beter in kaart te brengen, zodat een gedetailleerde sturing mogelijk wordt. In Ledegem wordt een nieuwe manier van waterzuivering aangelegd om water te sparen.

Auteurs: 
Belga - Redactie