Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ziekenhuisfusie tussen AZ Delta en AZ Sint-Rembert

Ziekenhuisfusie tussen AZ Delta en AZ Sint-Rembert

Nieuws
16/02/2017

Op die manier wil de ziekenhuisdirectie haar medisch aanbod nog meer uitbreiden en specialiseren, zonder haar eigenheid te verliezen.  Ook voor het AZ Delta biedt de schaalvergroting voordelen op.

Tussen de West-Vlaamse ziekenhuizen bestaan al tal van samenwerkingsverbanden.  Maar het AZ Sint-Rembert en het AZ Delta gaan nu nog een stap verder.  Tegen 2018 komt het tot een fusie van beide.  Uitgangspunt is dat de patiënt in de regio Houtland altijd de best mogelijke zorgen moet  krijgen. Door de fusie wordt het medisch aanbod van Sint-Rembert gevrijwaard en zelfs nog uitgebreid.

Auteurs: