Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ruim 15.000 handtekeningen voor natuurherstel in Leievallei

Ruim 15.000 handtekeningen voor natuurherstel in Leievallei

Nieuws
09/07/2015

De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege. In het kader van het Seine-Scheldeproject beloofde de Vlaamse regering een deel van de schade aan de natuur van de voorbije decennia te herstellen.  Er werd beslist om 500 hectare watergebonden natuur in een 10-tal projecten langs de rivier in te richten.  Maar eind vorig jaar besloot de regering die te herleiden tot 300 hectare.

Natuurpunt vindt dat onaanvaardbaar. "De Leiestreek heeft dringend nood aan meer groen en meer natuur en de massale steun voor onze oproep toont aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor het natuurherstel in de Leievallei", zegt Natuurpunt.

Eerstdaags zal de petitie ook overhandigd worden aan minister Ben Weyts, minister van Mobiliteit en Openbare werken. Natuurpunt vraagt, samen met de 15.000 ondertekenaars, aan de Vlaamse regering om het voorziene natuurherstel van 500 ha uit te voeren binnen de voorziene termijn. Ook alle streekpolitici krijgen de handtekeningen bezorgd.

Auteurs: