Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Mogelijk windmolens langs E40 tussen Jabbeke en De Panne

Mogelijk windmolens langs E40 tussen Jabbeke en De Panne

Nieuws
27/04/2017

Dat kondigt gedeputeerde Franky Deblock donderdagnamiddag aan in de provincieraad.  De Vlaamse overheid wil dat er tegen 2020 in Vlaanderen  280 extra windmolens bijkomen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen.   En dat moet ook op andere plaatsen kunnen dan tot nu mogelijk was.

Reactie Tommelein

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is tevreden dat zijn energietour langs de provincies meteen vruchten afwerpt: 'Het doet me plezier dat de provincies - en in het bijzonder mijn eigen provincie West-Vlaanderen - mee hun schouders zetten onder ons windplan. We hebben echt iedereen nodig voor de omslag naar hernieuwbare energie. Burgers, bedrijven én overheden die het goede voorbeeld geven.’

Auteurs: