Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brugge maakt werk van anti-eenzaamheidsplan

Brugge maakt werk van anti-eenzaamheidsplan

Nieuws
05/09/2017

Brugge werd de afgelopen maanden geconfronteerd met vier overlijdens op korte tijd, die pas later werden opgemerkt omdat de slachtoffers alleenstaand waren en in eenzaamheid leefden. De stad kondigde na die feiten aan werk te maken van een verregaand anti-eenzaamheidsplan, dat rond vier krachtlijnen wordt opgebouwd.

Vooreerst wil de stad een grondige inventaris maken en de problematiek in kaart brengen onder het motto "meten is weten". Ten tweede komt het erop aan de problemen te detecteren aan de hand van signalen. Voorts willen de stad en het OCMW de vele initiatieven coördineren die al aanwezig zijn op het terrein. Als vierde punt zal de stad sensibiliseren en mobiliseren, waarbij de Bruggelingen wordt gevraagd aandacht te hebben voor de thematiek.

Problematiek beperkt zich niet tot Brugge

"Sinds de overlijdens hebben we tal van reacties gehad, van individuen maar ook van organisaties uit België en Nederland. We willen met de stad het voortouw nemen in Vlaanderen, want de problematiek beperkt zich niet tot Brugge", aldus burgemeester Renaat Landuyt.

Brugge wil alle spelers in het denkproces betrekken, vooral de organisaties die op het terrein aanwezig zijn. Ook bestaande initiatieven moeten versterkt worden.

Er zijn al heel wat ideeën zoals "de Week van de Verbondenheid" van 23 september tot 1 oktober, het inschakelen van postbodes of het bedenken van nieuwe woonvormen zoals "Senioren op kot", dat al bestaat in Antwerpen en Maldegem. Daar leven senioren in kleinschalige woonvormen bijeen, zoals studenten op kot. Ook het idee van Pol Van Den Driessche (N-VA) om vuilnismannen in te zetten, is meegenomen in de denkoefening. Vuilnismannen kunnen opmerkzaam zijn voor woningen waar geen vuilnis wordt buitengezet.

Het belangrijkste moment van de komende weken wordt "In Brugge ben je niet alleen", een startconferentie waarbij het hele Brugse middenveld en de organisaties de koppen bijeen steken om de vier krachtlijnen van het anti-eenzaamheidsplan vorm te geven.

Auteurs: 
Belga