Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kust neemt preventieve maatregelen voor stormweer

Kust neemt preventieve maatregelen voor stormweer

Nieuws
21/10/2014

Het hoogtepunt van die noordwestenstorm wordt rond middernacht voorspeld.  Dan worden ook hoge waterstanden verwacht. Als voorzorgsmaatregel zullen langsheen de volledige kust alle overstromingsgevoelige plaatsen op het tijdstip van hoogwater door de bevoegde diensten worden nagezien.

 

Voorzorgsmaatregelen in Blankenberge
Blankenberge voorziet zandzakjes in de loodsen van de technische dienst. Kritieke plaatsen zullen afgesloten worden.  Zo worden er in de Franchommelaan schotten geplaatst tegen wateroverlast.

 

Ook in Oostende
Ook in Oostende worden voorzorgsmaatregelen genomen. De beide strekdammen en het westerstaketsel worden afgesloten, de stormkettingen aan de Mercatorsluis worden aangebracht, de stormdeuren aan de Visserijsluis worden gesloten, de Demeysluis wordt buiten dienst gesteld en aan de Visserskaai worden schotten aangebracht. Aan de basculebrug worden ballasten aangebracht.

 

Geen overstromingsgevaar in Bredene
De gemeente Bredene laat weten dat er momenteel voor hen geen overstromingsrisico is. 

 

Ook provincie waarschuwt
Ook het provinciebestuur raadt af om de provinciale domeinen en bossen te betreden tot woensdagochtend 8 uur.

Auteurs: